Stichting Boek en Wurm

De Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010. Ze beheert een fonds dat restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier of perkament mogelijk wil maken.

Het gaat om werken die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De stichting verschaft op aanvraag financiële middelen om dat doel te bereiken. Voor een subsidie uit het fonds komen bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed in aanmerking. Om een beeld te krijgen van de projecten die we steunen verwijzen we u naar het overzicht van onze projecten.