Donaties

De Stichting Boek & Wurm krijgt haar inkomsten uit donaties van particulieren. Indien u interesse heeft om te doneren kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Boek & Wurm heeft een ANBI-status en daarom is het voor de donateurs fiscaal aantrekkelijk om met de stichting een vijfjarig contract voor een periodieke gift af te sluiten. U kunt hierover contact opnemen met de stichting via info@boek-en-wurm.nl.

Ook eenmalige donaties, hoe klein ook, zijn welkom.

Voor de Stichting Boek & Wurm zijn vijf bestuursleden werkzaam. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.