Donaties

De Stichting Boek & Wurm krijgt haar inkomsten uit donaties van particulieren.

Doordat de Stichting een ANBI-status heeft is het voor de donateurs fiscaal aantrekkelijk met de stichting een vijfjarig contract voor een periodieke gift af te sluiten. U kunt hierover contact opnemen met de stichting.

Ook eenmalige donaties, hoe klein ook, zijn welkom.

Voor de Stichting Boek & Wurm zijn vijf bestuursleden werkzaam.

Zij krijgen geen vergoeding.