Projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de diverse restauraties die in de afgelopen jaren met steun van Stichting Boek & Wurm zijn gerealiseerd.

Voordat de Stichting Boek & Wurm werd opgericht hebben de oprichters reeds projecten voor boekconservering en -restauratie gesteund, toen nog onder de naam Atlasfonds.

Het grootste project was het zogenaamde Atlasproject in Museum Meermanno, thans Huis van het Boek. Daarnaast is in de Universiteitsbibliotheek van Groningen een groot aantal boeken en papyri gerestaureerd met steun van de stichting Boek & Wurm-in-wording.

Librije Westerkerk Enkhuizen

In de periode 2011-2021 is een twaalftal boeken uit de collectie van de Librije gerestaureerd.

Lees verder » Librije Westerkerk Enkhuizen

Drents Archief

In 2023 zijn 90 boeken uit de historische collectie gerestaureerd.

Lees verder » Drents Archief

Bibliotheca Thysiana, Leiden

In dit project zijn fragmenten, afkomstig uit eerdere restauraties van de collectie, geborgen en ontsloten.

Lees verder » Bibliotheca Thyssiana

Allard Pierson Museum, Amsterdam

Voor dit museum zijn twee collecties papyri opnieuw geconserveerd, geborgen en geïnventariseerd.

Lees verder » Allard Pierson Museum

Athenaeum-bibliotheek Deventer

Voor deze bibliotheek werden 5 kostbare boeken gerestaureerd. In tweede instantie werd een deel van de Borg-collectie geconserveerd.

Lees verder » Athenaeum Bibliotheek Deventer

Stichting Stelling Den Helder

Voor de Stichting werden 55 affiches uit de tweede wereldoorlog gerestaureerd.

Lees verder » Stichting Stelling Den Helder

Stadsarchief Amsterdam

Voor het archief werden 7 boekbanden uit het Archief van de Amsterdamse notarissen gerestaureerd.

Lees verder » Stadsarchief Amsterdam- alle Amsterdamse akten

ZB Bibliotheek van Zeeland, Middelburg

Voor de ZB zijn 1350 “oorlogsslachtoffers” herverpakt. Voor de Vrienden van de ZB werden 150 prijsbanden geconserveerd.

Lees verder » Zeeuwse Bibliotheek

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Drie projecten werden uitgevoerd: het Rembrandtproject, restauratie van bijzondere boekbanden en een grote eerstelijns-conservering.

Lees verder » Museum Boymans van Beuningen

Maritiem Museum Rotterdam

Voor dit museum werd een zee-atlas uit 1655 gerestaureerd.

Lees verder » Maritiem Museum Rotterdam

Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Een oudegyptische codex met papyrusbladeren werd gerestaureerd.

Lees verder » Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Restauratie en actieve conservering van een drietal collecties werd aangepakt.

Lees verder » Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

The Embassy of the Free Mind, Amsterdam

Voor The Embassy of the Free Mind werden 76 boeken gerestaureerd.

Lees verder » The Embassy of the Free Mind

Museum Boerhaave, Leiden

Voor dit museum werden een aantal objecten, waaronder een gorilla, en een insectenboek gerestaureerd.

Lees verder » Museum Boerhaave

RKD- Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Ontwerptekeningen en 251 prenten betreffende het Mauritshuis werden behandeld.

Lees verder » RKD- Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Stichting ’t Stift, Susteren

Het Evangeliarium uit de schatkamer van de St. Amalbergisbasiliek

Lees verder » Stichting ’t Stift, Susteren

Bijzondere collecties – Universiteit van Amsterdam

Voor bijzondere collecties werden Vossius-handschriften gerestaureerd, waarbij de structuur intact is gelaten.

Lees verder » Bijzondere collecties – Universiteit van Amsterdam

Bibliotheek Rotterdam

Voor de bibliotheek werden 92 topstukken gerestaureerd.

Lees verder » Bibliotheek Rotterdam

Nationaal Herbarium Leiden

Voor het Nationaal Herbarium werden 67 gedrukte boeken en 36 herbaria (planten-plakboeken) gerestaureerd.

Lees verder » Nationaal Herbarium Leiden

Stichting Kasteel Amerongen

De adelbibliotheek van het kasteel werd geconserveerd.

Lees verder » Stichting Kasteel Amerongen

Huis van het Boek, Den Haag

Een omvangrijk project werd uitgevoerd door de voorloper van Boek & Wurm, het Atlasfonds.

Lees verder » Huis van het Boek

Universiteitsbibliotheek Groningen

Voor de universiteit werden handschriften, syllabi en de papyruscollectie gerestaureerd, met steun van het Atlasfonds.

Lees verder » Universiteitbibliotheek Groningen

Vereniging Hendrick de Keyser

Voor vereniging Hendrick de Keyser werd een 18e-eeuwse pentekening van Buitenplaats Sparrendaal gerestaureerd.

Lees verder Vereniging Hendrick de Keyser