Bibliotheek Rotterdam

Restauratieproject erfgoedcollecties

Voor Bibliotheek Rotterdam werden in 2023 92 topstukken gerestaureerd.

Honderdentwee objecten uit de erfgoedcollecties van Bibliotheek Rotterdam  zijn geselecteerd op hun potentie om voor een breed publiek interessant te zijn. De collectie bestaat uit heel diverse boeken. Er zijn boeken over planten en bloemen, vogels, het menselijk lichaam, (zee-)atlassen, kerkelijke en historische boeken, een liedboek en een boek over theater.

De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Marijn de Valk in Middelburg. Er is een uitgebreid restauratieverslag van 182 pagina’s met daarin een beschrijving van ieder object en daarbij de aangetroffen schade en de conserveringsvraag. Daarna is in detail de uitgevoerde behandeling beschreven met vermelding van de gebruikte materialen en de leverancier van die materialen.

Bijgaande foto’s tonen goed de  schade, de verschillende behandelingen van de boeken en het resultaat.