Drents Archief

In 2023 zijn voor het Drents Archief 90 boeken uit hun archief gerestaureerd. De collectie bevat voornamelijk boeken die de de geschiedenis van Drente representeren: boeken met plaatselijke wetgeving en gebruiken, boeken over onderwijs en godsdienst en familiestukken.

In het verslag zijn de boeken materieel beschreven maar niet inhoudelijk.

Enkele titels zijn:

 • Staatsbesluiten der Bataafsche Republiek sept.-nov. 1805
 • Derde tienjarige volkstelling, 1849
 • Erica. Jaarboek der Maatschappij van Weldadigheid
 • Leesboek voor de volksschool, 1902
 • Agnes en hare kinderen, 1828
 • Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën
 • Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek 1878
 • Het Lantrecht van Drenthe, 1718
 • Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, 1822
 • Bijbel uit collectie Hora Siccama, 1637
 • Nederlandts Vloek en Zegen (1693)
 • Volledige Chronyk van Oostfriesland (1723)
 • Heyligen Feeststoffen II
 • Articulen van Vrede (1654)
 • Veeartsenijkundig toezicht
 • Het kasteel van Coevorde

De vraag was de collectie weer raadpleegbaar te maken. Enkele stukken waren zeer versleten waardoor meer dan een conserverende behandeling nodig was om ze weer raadpleegbaar te maken. Het werk werd uitgevoerd in samenwerking met mevr. A.Z. Anninga van Stichting Handboekbindersgilde te Vries.

Bij de diverse boeken werd de volgende schade genoemd: vouwen en ezelsoren, losse pagina’s of platten of een los boekblok, uitgedroogd leer, scheuren, foxing en verzuring , reparaties met plakband en roestige nietjes, oppervlakte vuil, kapot naaiwerk en  zelfs schade door knaagdieren.

Algemene opmerkingen m.b.t. de behandeling:

Alle behandelingen zijn uitgevoerd met inachtneming van de reversibiliteit van technieken en materialen. Waar mogelijk zijn originele elementen hergebruikt. Waar dit niet mogelijk of wenselijk was, is gekozen voor een soortgelijke en verantwoorde vervanging. Originele restanten zijn in een envelop meegeleverd waar dit toegevoegde waarde heeft. Waar werken zijn voorzien van een nieuwe band, is deze zo opgebouwd dat de hechting tussen het originele boekblok en de nieuwe band reversibel is. Gebruikte lijmsoort is standaard vers aangemaakte tarwestijfsel, waar wenselijk aangevuld met reversibele PVA[1]lijm. In enkele gevallen is gebruikgemaakt van beenderlijm (enkel voor rugverlijming). Papierrestauraties zijn uitgevoerd met Japans papier in verschillende gramgewichten. Droogreiniging is uitgevoerd met een kwast, akawipe en/of een museumstofzuiger. Wanneer er sprake is van het vlakken van papier, is de vouw licht bevochtigd en onder bezwaar gedroogd en/of is er gebruikgemaakt van een papierstrijkijzertje met als beschermende tussenlaag TST-vlies.

voor behandeling

na behandeling

voor behandeling

na behandeling

In 2022 zijn vier grote historische werken voor het Drents Archief
geconserveerd bij de firma van Waarde:

 • De historie der martelaren (1747), een boekblok zonder band
 • Het leven en bedrijf van den heer Michel de Ruiter (1687), heel perkament bad
 • Meteren Nederlandtsche historien (1663), boekblok bestaat uit losse katernen zonder band
 • Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot (1722) heel perkamenten spitsel band