Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Dit project betrof de restauratie en actieve conservering van drie collecties uit het bezit van het IISG, te weten:

  1. Publicaties uit de vroege jaren van Israël
  2. Oost-Europese kranten
  3. Bijzondere handboeken en traktaten voor de koopman verschenen in de 16e tot 18e eeuw.

De eerste twee collecties zijn geselecteerd door Huub Sanders, Specialist Collectievorming, de derde door Co Seegers, Specialist Collectievorming Economische Geschiedenis. Na beoordeling van deze collecties door Hans Drieman, Specialist Collectiebeheer, zijn de voorwaarden voor conservering opgesteld en offertes aangevraagd.

Publicaties uit de vroege jaren van Israël

Het IISG heeft een aantal interessante publicaties uit de jaren vanaf de stichting van de nieuwe staat Israël in 1948. Veel materiaal heeft te maken met de sociaal economische opbouw. In deze jaren was de socialistische beweging sterk betrokken bij het idealisme dat overwegend heerste bij de ontwikkeling van het land.

Een afgebakend deel van de collectie is in de loop der jaren ernstig beschadigd geraakt. Het gaat om een collectie van 46 titels. Een stapel van ca. 40 cm dik. Veelal brochures met nietjes en houthoudend papier.

Bij de conservering zijn de nietjes vervangen door een cahiersteek, is de pH van vier naar 8,5 gebracht en de brochures zijn in vier op maat gemaakte PYXIS-dozen geborgen.

Oost-Europese groot formaat efemere kranten

Het IISG heeft een zeldzame verzameling oude Oost-Europese kranten van extra groot formaat. Het gaat vaak om slechts enkele titels en vaak zijn deze nummers de enige bewaarde. Er zijn 37 titels geselecteerd. De nadruk ligt op Russische kranten uit Moskou en St. Petersburg tijdens de revolutie dagen van 1905 en de nasleep daarvan.

Het zijn tot 80 cm grote periodieken. Veel randen waren  gescheurd en afgebrokkeld. Ook waren er veel vouwen en scheuren. De meeste kranten zijn gespoeld, ontzuurd en gedoubleerd met 6 grams Japans papier. De kranten zijn per signatuur in een omslag van zuurvrij papier geborgen in een prentendoos met formaat 60×85 cm.

Bijzondere collectie handboeken en traktaten voor de koopman,

verschenen in de 16e tot 18e eeuw

Het betreft verhandelingen die de koopman moesten onderwijzen in het boekhouden, handelsrekenen, de geld- en wisselhandel, de handelspraktijken elders in de wereld en meer theoretische verhandelingen die daaruit zijn afgeleid. De collectie is eigendom van de Stichting Het Nederlandse Economische-Historische Archief (NEHA)

Achttien boeken in diverse maten en dikten zijn gerestaureerd.

In de loop van de jaren is een aantal werken beschadigd. Het ging met name om schade aan de rug, uitdroging van perkament en het breken van touwen waarmee de katernen gebonden zijn. De behandeling verschilde per boek. Banden en binnenwerk zijn gereinigd , verstevigd en de binnen-scharnieren zijn afgewerkt met Japans papier, stijfsel en andere middelen.