RKD

Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

De behandeling van 251 prenten en ontwerptekeningen betreffende het Mauritshuis, afkomstig uit de collecties Recueil Steengracht en Souvenir Arnz.

De firma Hoogduin heeft de prenten zijn gefotografeerd en losgesneden van het verzuurde opzetkarton.  De prenten zijn gespoeld om lijm en eventuele opzetstroken en oude reparaties te verwijderen. Om de prenten te ontzuren is calcium carbonaat gebruikt bij de nalijming met tarwestijfsel en Tylose MH 50. Voor permanente berging zijn de prenten herverpakt tussen zuurvrij transparant papier en gebufferde stofomslagen. Een lijst met specificatie van gebruikte materialen is bijgevoegd.