Stadsarchief Amsterdam

Stichting Boek & Wurm steunde de restauratie van 7 boekbanden uit het Archief van de Amsterdamse notarissen dat plaats heeft op de UNESCO lijst Memory of the World.

Restauratie van 7 boekbanden uit het Archief van de Amsterdamse notarissen

Dit bijzondere archief heeft een plaats op de UNESCO lijst Memory of the World en wordt momenteel op grote schaal gedigitaliseerd en ontsloten via het project “Alle Amsterdamse Akten”. De zeven geselecteerde banden waren in dusdanige staat dat ze niet gedigitaliseerd konden worden en daardoor ook niet ontsloten konden worden voor het publiek. Het betrof vier banden waarvan het papier van het boekblok erg was aangetast door waterschade en drie banden waarvan de perkamenten boekband gerestaureerd diende te worden. Er werden twee restauratoren ingeschakeld, papierrestaurator Jean-Marieke Poot (Bergen Papier) en boekrestaurator Rachelle Keller (Keller boekrestauratie), die direct aan de slag zijn gegaan met de restauratiewerkzaamheden.

Conditie vóór behandeling

De banden hebben vergelijkbare schades. Het papier van de boekblokken bevat enkele scheuren, vuil, waterschade en bij alle constructies is het naaisel beschadigd dan wel gebroken. Daarnaast zijn de perkamenten bindingen vervormd en/of beschadigd. Hierdoor zijn breuken in het boekblok ontstaan en liggen een aantal katernen los van de band. Bij alle banden is de perkamenten bandbekleding beschadigd, met name op de rug en bij de doorrijging van de perkamenten bindingen.

Behandeling

Bij alle banden zijn kleine papierreparaties uitgevoerd om het naaisel te herstellen. Ook zijn alle perkamenten bindingen hersteld zodat verschoven en losse katernen weer op hun plek konden worden vastgezet. De boekruggen zijn allen overlijmd met Japans papier en stijfsel, zodat ook lossere of halfuit genaaide katernen tijdens digitalisering beter bij elkaar zullen blijven. Zo wordt er ook minder druk gelegd op de bindingen en het naaisel. Bij alle banden is de perkamenten bekleding hersteld, bij inventarisnummer 5886 was het alleen noodzakelijk om de bekleding te herstellen op het punt van de scharnieren.

Resultaat

Door het verstevigen van de verzwakte pagina’s van de boeken en het vastzetten van de losse bladen en katernen is doorbladeren weer mogelijk. Tevens is door de conservering de kans op verlies van materiaal aanzienlijk verminderd. De leesbaarheid van de tekst is iets verminderd door de aanbreng van het Japanse papier, maar zeker nog goed. Door het toevoegen van Japans papier is enige verdikking van de boekblokken ontstaan maar ook die is zeer acceptabel en staat digitalisering zeker niet in de weg.