Kasteel Amerongen: een adelsbibliotheek

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is één van de weinige in tact gebleven adelsbibliotheken uit de 18 de eeuw. Vrijwel alle boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in die tijd belangrijk geacht werden om deel te kunnen nemen aan het hofleven en boeken van belang voor het beheer van een landgoed.

Een grote en kleine bibliotheek moesten in 2009 ontruimd worden voor bouwkundige restauratie werkzaamheden in het kasteel. Er werd voor gekozen om de ontruiming te combineren met de conservering van de gehele boekencollectie. Met behulp van vrijwilligers zijn circa 3.600 boeken één voor één bekeken, stofvrij gemaakt, tegen uitdroging behandeld, beoordeeld en ingepakt. Zo’n 360 boeken hadden extra conserveringsbehandeling nodig en 65 boeken behoefden een uitgebreide restauratie.

De conservering/restauratie is door Restauratieatelier Nijhoff Asser uitgevoerd.