The Embassy of the FreeMmind

The Embassy of the Free Mind beheert de collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica. De bibliotheek is gewijd aan de studie van de geschiedenis van hermetische denkstromingen. Het is een collectie boeken van 2.000 jaar verzamelde wijsheid en een wetenschappelijke onderszoeksbibliotheek.

In 2022 zijn in  het totaal 76 boeken voor de bibliotheek gerestaureerd bij restauratie atelier Restauratie Nijhoff Asser. Per boek is zorgvuldig verslag gemaakt van de schade, uitgevoerde handelingen en gebruikte materialen. Ook zijn bijzonderheden beschreven, bijvoorbeeld handgeschreven teksten die in een boek werden gevonden.

Om een indruk te geven van het soort boeken hier enkele titels van de 76 gerestaureerde boeken:

 • Jehuda Abrabanel- Philosophie d’amour
 • Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Linguarum duodecim characteribus differentium
 • Antoinette Bourignon- Het graf der valsche theologie
 • Antoine Court de Gébelin- Histoire naturelle de la parole
 • Thomas Vaughan- Lumen de lumine: or a new magicall light
 • Pietro da Lucca- Arte del ben pensare e contemplare la Passione
 • Johann Peter Eberhard- Gedanken vom Feuer
 • Johann Gottfried Herder- Gott
 • Johann Konrad Dippel- Microcosmische Vorspiele des neuen Himmels
 • Jane Lead- The tree of faith
 • E.Sibly- A Key to Physic, and The Occult Sciences
 • Levinus Lemnius- Occulta naturae miracula
 • Valentinus Basilius – Triumph Wagen antimonii
 • Jacob Böhme- De weg tot Christus
 • Jacob Böhme- Alle de theosoophsche of godwijze werken

Voor de restauratie van 76 boeken zijn ontelbare handelingen uitgevoerd.

In het verslag van de restaurateur is per boek is de schade omschreven en daarna de uitgevoerde behandeling.

Er waren licht beschadigde boeken die gereinigd werden en waarbij slechts papier gevlakt en scheurtjes gerepareerd werden. En er waren boeken die meer beschadigd waren, die hernaaid moesten worden of waarvan de band gerepareerd worden. Restanten van oude reparaties zijn los meegeleverd.

Uitgevoerde restauratiehandelingen

Om een indruk te geven hieronder een opsomming van de diverse handelingen die uitgevoerd werden, verschillend per boek:

Gedroogreinigd met roetspons, geplakt met dikke stijfsel, verstevigd , papierschade gerepareerd met Japans papier, lacunes aangevuld met schaafleer, scharnieren gerepareerd, platverbinding hersteld, lijmresten en tape verwijderd, kopkapitaal geconsolideerd, bladen gevlakt, opnieuw gelumbackt met stijfsel, scheuren in het scharnier onder het leer gerepareerd met aerokatoen, bekleed met Japans papier, platten aangehangen met Tyvek aan scharniereinden, kapjes gerepareerd, titelschildje teruggeplaatst, op kleur gebracht met aquarelverf en kleurpotlood, Japanse papier reparaties behandeld met methylcellulose of 5% Klucel-G in ethanol, plathoeken verstevigd met stijfsel en stijfselpulp van filtreerpapier, loszittend leer teruggeplakt met mixlijm en zo meer.
Kortom heel veel werk!