Universiteitsbibliotheek Groningen

Restauratie en conservering van handschriften, syllabi en de papyruscollectie

Met steun van het Atlasfonds en Stichting Boek & Wurm-in-wording werden in 2009 in de Universiteitsbibliotheek van Groningen een groot aantal boeken en papyri gerestaureerd.

De Universiteitsbibliotheek Groningen werd gesticht in 1615. Vier jaar later stelde de bibliothecaris Nicolaus Mulerius een lijst op van het boekenbezit.

Katinka Keus en Jeff Clements hebben elf handschriften opgeknapt. De ernstige gevallen van de handschriften zijn daarmee geheel hersteld.

Cor Knops heeft acht gedrukte werken, die in de Syllabus van 1619 zijn opgenomen, geconserveerd. Elizabet Nijhof Asser heeft de behandeling van zes Syllabusboeken op zich genomen.

Machteld van der Feltz heeft de papyruscollectie behandeld. Ze heeft de glasplaten vervangen, de fragmenten gefotografeerd, waar nodig gereinigd, tape en zoutkristallen verwijderd en scheurtjes gerepareerd. De glasplaten zijn verpakt in zuurvrij papier en vervolgens opgeborgen in zuurvrije dozen.