Wat we doen

Hier vindt u meer informatie over wat we doen, wie onze doelgroep is, hoe u een aanvraag kunt doen en welke afwegingen gemaakt worden om over te gaan tot conservering van boeken, prenten en andere papieren voorwerpen.

Wat doet Stichting Boek & Wurm

De Stichting Boek & Wurm geeft financiële steun aan openbare instellingen om de conservering van individuele objecten en specifieke collecties op het gebied van boek en papier mede mogelijk te maken. Bij openbare instellingen gaat het vooral om bibliotheken, archieven en musea. Particulieren kunnen niet bij ons aankloppen.

Lees meer over wat we doen

Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit openbare instellingen op het gebied van cultureel erfgoed, zoals bibliotheken, archieven en musea.

Lees meer over onze doelgroep

Aanvragen

Soms worden wij, nog voor een aanvraag, gepolst of men met een aanvraag aan het goede adres is en of een aanvraag kans van slagen heeft. Voor het doen van een aanvraag verwijzen wij naar de procedure op deze website en hier kunt u meer lezen over de afhandeling van een aanvraag.

Wel of niet conserveren?

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van Stichting Boek en Wurm moet het te conserveren object (boek, prent, voorwerp) deel uitmaken van een collectie die publiek bezit is of publiekelijk (digitaal) toegankelijk is. Verbetering van conservering betreft niet de bewaaromstandigheden, maar de staat van objecten en collecties (actieve conservering), inclusief de verpakking in zuurvrij en/of gebufferd materiaal, zoals omslagen en dozen. Zowel in standaardformaten als op maat gemaakt (passieve conservering).

Lees meer over de afweging