Wel of niet conserveren?

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van Stichting Boek en Wurm moet het te conserveren object (boek, prent, voorwerp) deel uitmaken van een collectie die publiek bezit is of publiekelijk (digitaal) toegankelijk is.

Verbetering van conservering betreft niet de bewaaromstandigheden, maar de staat van objecten en collecties (actieve conservering), inclusief de verpakking in zuurvrij en/of gebufferd materiaal, zoals omslagen en dozen. Zowel in standaardformaten als op maat gemaakt (passieve conservering).

Redenen voor conserverende maatregelen

Redenen om over te gaan tot conserverende maatregelen zijn zeer divers en leiden tot verschillende acties. De onderstaande opsomming is niet uitputtend, denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verwijderen van vuil in, op en aan stukken (omgevingsvuil);
  • Het vlakken van stukken om opslag van nieuw vuil tegen te gaan;
  • Het verstevigen van bladranden;
  • Het repareren van scheuren om verdere schade te voorkomen;
  • Het verwijderen van schimmels en de nog kiemkrachtige restanten daarvan;
  • Het herstel van schade aan boekbanden, zowel van de constructiem (scharnieren, verbinding boekblok-band, rugbeleg, overlijming) als van de bekleding (leer, perkament, textiel, papier);
  • Het isoleren en eventueel het verwijderen van zure materialen van niet-oorspronkelijke dek- en schutbladen (met behoud van sporen van bezit en gebruik);
  • Het consolideren van met name papier dat is aangetast door inkt- of kopervraat;
  • Het herstel van schade die ontstaan is door verkeerd gebruik, vocht, verkleving of beestjes;
  • Enzovoort.

Conserverende maatregelen worden alleen dàn genomen als het uitblijven daarvan bij beoogd gebruik tot verdere schade zou leiden.