Wie doen een beroep op de stichting?

Onze doelgroep bestaat uit openbare instellingen op het gebied van cultureel erfgoed, zoals bibliotheken, archieven en musea.

De meeste aanvragen komen van de conservator van een instelling, of van een bibliothecaris. Zo iemand is goed op de hoogte van de kwaliteit en zeldzaamheid van een boek of collectie en van de fysieke toestand van de collectie. Hij of zij weet om wat voor soort schade het gaat.

Conservering dient gericht te zijn op het verbeteren of consolideren van de staat van objecten en collecties. Dit kan door middel van verpakking in zuurvrij en/of gebufferd materiaal, zoals omslagen en dozen, zowel in standaardformaten als op maat gemaakt (passieve/preventieve conservering) en door ingrepen aan de objecten zelf (curatieve/actieve conservering en restauratie).