11-11-23
Afgelopen jaar zijn voor het Drents Archief 90 boeken uit hun archief gerestaureerd.
De collectie bevat voornamelijk boeken die de de geschiedenis van Drente representeren.
Boeken met plaatselijke wetgeving en gebruiken, boeken over onderwijs en godsdienst en familiestukken.
In het verslag zijn de boeken materieel beschreven maar niet inhoudelijk.

Enkele titels zijn:

Staatsbesluiten der Bataafsche Republiek sept.-nov. 1805
Derde tienjarige volkstelling, 1849
Erica. Jaarboek der Maatschappij van Weldadigheid
Leesboek voor de volksschool, 1902
Agnes en hare kinderen, 1828
Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën
Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek 1878
Het Lantrecht van Drenthe, 1718
Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, 1822
Bijbel uit collectie Hora Siccama, 1637
Nederlandts Vloek en Zegen (1693)
Volledige Chronyk van Oostfriesland (1723)
Heyligen Feeststoffen II
Articulen van Vrede (1654)
Veeartsenijkundig toezicht
Het kasteel van Coevorde

De vraag was de collectie weer raadpleegbaar te maken. Enkele stukken waren zeer versleten waardoor meer dan een conserverende behandeling nodig was om ze weer raadpleegbaar te maken.
Het werk werd uitgevoerd in samenwerking met Mevrouw Anninga van Stichting Handboekbindersgilde Echten te Vries.

Bij de diverse boeken werd de volgende schade genoemd: vouwen en ezelsoren, losse pagina’s of platten of een los boekblok, uitgedroogd leer, scheuren, foxing en verzuring , reparaties met plakband en roestige nietjes, oppervlakte vuil, kapot naaiwerk en  zelfs schade door knaagdieren.

Algemene opmerkingen m.b.t. de behandeling:

Alle behandelingen zijn uitgevoerd met inachtneming van de reversibiliteit van technieken en materialen. Waar mogelijk zijn originele elementen hergebruikt. Waar dit niet mogelijk of wenselijk was, is gekozen voor een soortgelijke en verantwoorde vervanging. Originele restanten zijn in een envelop meegeleverd waar dit toegevoegde waarde heeft. Waar werken zijn voorzien van een nieuwe band, is deze zo opgebouwd dat de hechting tussen het originele boekblok en de nieuwe band reversibel is. Gebruikte lijmsoort is standaard vers aangemaakte tarwestijfsel, waar wenselijk aangevuld met reversibele PVA[1]lijm. In enkele gevallen is gebruikgemaakt van beenderlijm (enkel voor rugverlijming). Papierrestauraties zijn uitgevoerd met Japans papier in verschillende gramgewichten. Droogreiniging is uitgevoerd met een kwast, akawipe en/of een museumstofzuiger. Wanneer er sprake is van het vlakken van papier, is de vouw licht bevochtigd en onder bezwaar gedroogd en/of is er gebruikgemaakt van een papierstrijkijzertje met als beschermende tussenlaag TST-vlies.

voor behandeling

na behandeling

voor behandeling

na behandeling

In 2022 zijn vier grote historische werken voor het Drents Archief
geconserveerd bij de firma van Waarde

De historie der martelaren (1747), een boekblok zonder band
Het leven en bedrijf van den heer Michel de Ruiter (1687), heel perkament bad
Meteren Nederlandtsche historien (1663), boekblok bestaat uit losse katernen zonder band
Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot (1722) heel perkamenten spitsel band